جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ

رشد بورس تا چه زمانی ادامه دارد؟

صعودهای پی در پی بازار سرمایه این تصور را ایجاد کرده است که این بازار همواره صعودی خواهد بود. این درحالی است که یک کارشناس بر این باور است که تا زمانی که جریان نقدی ورودی به بازار از سوی اشخاص حقیقی مثبت باشد، میتوان انتظار صعود بازار را داشت و در صورت توقف یا معکوس شدن جریان نقدی یا تعییرات ساختاری و مقرراتی بورس یا دولت و تحمیل ریسک، احتمال توقف روند فعلی وجود دارد.
عضو انجمن اقتصاددانان ایران مطرح کرد

دلایل هجوم مردم به بازار سرمایه چیست؟

علوی راد اعلام کرد: کاهش بازدهی بازارهای دیگر و سیاست های حمایتی دولت از بورس موجب هجوم مردم به بازار سهام شده است.
قبلی بعدی